Chi bộ Đảng - Hạt nhân lãnh đạo nhà trường

        Từ ngày đầu thành lập vào năm 2011, Chi bộ của trường có 4 đảng viên (trong tổng số 44 cán bộ, giáo viên, nhân viên), Thầy Nguyễn Chớ, hiệu trưởng nhà trường làm bí thư chi bộ. Đến năm 2012, nhờ chú trọng công tác phát triển đảng, Chi bộ đã có 7 đảng viên. Năm 2018 do sát nhập trường nên số lượng đảng viên tăng lên 14. Trong những năm qua, Chi bộ thực sự là hạt nhân chính trị, trực tiếp lãnh đạo các hoạt động trong nhà trường thực hiện nhiệm vụ giáo dục toàn diện, bồi dưỡng nhân tài cho đất nước. Các đảng viên luôn là lực lượng tiên phong trong các phong trào, các hoạt động, phát huy tốt vai trò nòng cốt trong các tổ chuyên môn, các tổ chức, đoàn thể của trường. Chi bộ Đảng đã chú trọng lãnh đạo việc xây dựng đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên thành một tập thể sư phạm đồng bộ về cơ cấu tổ chức, vững về lập trường, mạnh về năng lực chuyên môn, thống nhất về ý chí và hành động; hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ dạy và học. Nhiều năm liền Chi bộ được công nhận là “Chi bộ trong sạch vững mạnh”, 100% đảng viên đủ tư cách, hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên.

        Phát huy kết quả đạt được trong 9 năm xây dựng và phát triển, Chi bộ trường Tiểu học Nghĩa Thành quyết tâm phấn đấu giữ vững những kết quả đã đạt được, xứng đáng là niềm tự hào của Đảng bộ.