Tuesday, 05/07/2022 - 07:57|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường Tiểu học Nghĩa Thành

Trường TH Nghĩa Thành Họp mặt chia tay Viên chức chuyển công tác và nghỉ chế độ

Ngày 21/01/2022, Trường TH Nghĩa Thành, họp mặt  chia tay viên chức nghỉ chế độ và chuyển công tác.

Ngày 21/01/2022, Trường TH Nghĩa Thành họp mặt chia tay Viên chức nghỉ chế độ, chuyển công tác.